Cennik

Koszt tłumaczenia jest uzależniony od złożoności tekstu, jego długości i czasu w jakim ma być zrealizowany.

Cena za słowo wynośi 0,10€ plus VAT w orginalnym tekście.

W ten sposób państwo otrzymują stałą cene.
Tłumaczenia wykonuję wyłącznie na języki ojczyste.

  • Angielski na niemiecki
  • Polski na niemiecki
  • Angielski na polski
  • Niemiecki na polski

Proszę przesłąć oryginalny tekst w formacie Word. Przy dostarczeniu innych formatów doliczam do 10% narzutu.
Oferuję także krótkoterminowe tłumaczenia. Jeżeli praca ma być wykonana w okresie dni świątecznych, doliczę stosowną dopłate.