Mój profil

  • Język ojczysty: Niemiecki i Polski
  • Stopień techniczny – technika pojazdowa
  • Inżynier rozwoju (Audi AG)
  • Tłumaczenia z języka polskiego i angielskiego na język niemiecki oraz tłumaczenia z języka niemieckiego i angielskiego na język polski
  • dziedziny tłumaczeń ekonomiczne, techniczne i kulturowe
  • Tłumaczenia z zasadą dwóch par oczu
  • Tłumaczenie ustne Polski – Niemiecki

Moja wielojęzyczność jest dla mnie codziennością. Zawodowo używam język angielski i niemiecki, prywatnie polski i niemiecki. Moje zatrudnienie jako inżynier czyni mnie ekspertem w tematach technicznych.

Zdięcie wkrótce